הגשת בקשת סיוע בשכר דירה

הגשת בקשה

במרכז אלונים מקבוצת Mgroup ניתן להנפיק תעודת זכאות ו/או להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה ו/או למסלול מחיר למשתכן באמצעות הטפסים המצ"ב.
 

הגשת בקשת סיוע בשכר דירה
 

הגשת בקשת מחיר למשתכן / רכישת דירה / מחיר למשתכן